måndag 17 december 2012

Vag gör Nacka-Moderaterna med Facket?.

Det handla förståss om handlaget med vården av sommastugorna i en stiftelse som Facket skulle hantera.
Det var länge sedan stiftelsen bildades  av en kvinna. Statuterna säger att avsikten var att behövande kvinnor skulle kunna få komma ut på landet under sommarhalvåret.Dessutom var priset överkomligt.
Fackets folk gjorde bort sig för flera år sedan. Det var de fackliga pamparna som lät sina släktingar få möjligheten att komma ut på landet. Det blev inte bättre av ,att fackets folk snurrade till statuterna och såg till att de behövande kvinnorna  berövades plats i styrelsen.
Nu hoppar Nacka politiker in i bilden. Som Moderat anser jag att man kan gå varsamt fram i detta ärende. Först och främst måste Facket rensa ogräset i statuterna och skall Nacka Kommun ta hand om det måste väl i herrans namn Facket först och främst se till att de pengar det handlar om  hamnar  på kvinnosidan.
Upp på bordet med hur man handlat i Moderaterna och i Facket. Fuck it!!!!

söndag 16 december 2012

Sju blir sjuttio- ålderstecken?

Föregående söndag firade vi Mässa i vår landsortskyrka. Sju personer deltog.

I dag firade vi av vår "mamma" som ansvarat för  de yngre barnen som fått llära sig sjunga och medverka vid familjegudstjänster. I dag  var församlingen fler än sjuttio exklusive  barnen som denna gång sjöng och agerade med en målande beskrivning av Josef och Marias ankomst till skattskrivningen och hela ledet med herdar,får och den klart skinande stjärnan.  Hela storyn från start till mål . Organisten ,Diakonen och "mamma" genomförde tillsammans med barnen en fin föreställning. De blev i praktiken en fin  gudstjänst
Församling och samfälligheten avtackade en Kyrkvärd som under många år varit aktiv i  kyrkofullmäktige och församlingsarbetet.
Under hela hösten har vi haft nöjet att erhålla hjälp av två pensionerade präster. (Kyrkoherden flyttade i våras.)  Kyrkliga Samfälligetens ordförande deltog
Vår ordinarie präst höll ihop det hela till allas beslåtenhet.

Det där med sju eller sjuttio i  församlingen visar   att  de fungerar väl med familjegudstjänster och kyrk- kaffe!! 
Församlingen  fick en predikan i juletid som triggar till vidare deltagande i våra Gudstjänster.

torsdag 6 december 2012

Kent i maktpossition.

Efteratt ha följt bloggaren Kent  Persson under många år - så har det alltså hänt.
Han har varit positiv till allt som kommer uppifrån partitoppen. Aldrig tvekat att hålla fanan högt och aldrig kritisk till någonting som partiledningen anför.
 Belöningen blev en plats som partisekreterare nu i höstas.

Nu är han varm i kläderna och vill ha makten för sigt själv.
Jasägaren får hållas och vi får väl se hur länge det varar.

Ibland blir jag tveksam till mitt partis sätt att agera.

Mantrat: (HAR MAN GJORT FEL SÅ FÅR MAN ÄNDRA OCH GÖRA RÄTT) sitter ganska trångt.
Är det nått som bränner så flyr man fältet och lämnar inget svar.
Så var det inte på Hjalmarssons tid.

Det mesta gör man bra men gör för sjuttom  gör om det som krisar.
Gör om och gör bättre.

onsdag 5 december 2012

Varför spela SD i händerna?

Gammal man gör så gott han kan.
Under min första skoltid "drällde" det in människor i vårt land. Människor som flydde från det andra världskrigets fasor och anarki. Vad hände med dem?
Jo barnen fick komma till skolan nästan på nolltid. Språksvarigheter? Ja kanske i början. Mobbing?
I stort  ingen mobbing. Anpassning och skolan hade viss stringens  i lärarkåren. Kort sagt så kittades invandrare(huvdsakligen flyende från baltstaterna ) med oss andra elever.

Hur kunde gå så smärtfritt att integrera så många barn så snabbt?  Ganska små klasser med en lärare som hade pondus. ALLA  LIKABEHANDLADES. Föräldrarna integrerades inte lika enkelt - mammorna skötte hemmet och då tog det längre tid att finna gemenskapen med andra bybor - men det gick hyggligt ändå.

De föreföll som dåtidens invandrare insåg att det gällde att gilla läget och undvika bråk och gnabb.

Vad gör Alliansen/Oppositionen i dagens invandrarläge?
Varför gillar inte vissa grupper invandrare läget och gör så gott de kan för att smälta in i vårt samhälle.
Är det möjligen känslan av kränkning so omöjliggör att ungdomsgrupperna i hög utsträckning får "frigång"
från hemmen och känner friheten att mangla bilrutor,bränna bilar m.m .
Eller är det skolan i vårt land som tappat omdömet  och icke ställer krav samarbete med den invandrade generationen?

Det kanske vore bra om alla skolvuxna barn fick leva efter samma regler  och på så vis kunna bli hjällpta till ett värdigt liv. Svensk eller  invandrad skall inte göra någorn skilnad utan få hjälp till ett bra samhällsliv.
Men varför ställer inte Alliansen/Oppositionen  inte villkor  för de som kommer till vårt land och som vill vara kvar här skall följa   det  villkor som gäller. Svenska  ungdomar har en förmåga att gå över gränsen då och då - felet är föräldrarnas. Samma gäller för invandrade ungdomar. Föräldraansvaret efterfrågas - en viktig del av samhällets möjlighet till  harmoni.

Lärarkåren är en utomordentligt viktig puzzlebit för att integreringen skall lyckas.

PS. Skatterabatt för läxhjälp - gör en kalkyl- vad kostar denna läxhjälp i  arbetstimmar för staten?.
Blir det billigare att köra RUT-modellen för samhället?
Nettokostnaden bör väl inte vara högre än vad den blir  om skatteavdrag  tillämpas.
Min mening är att skolan skall tillhandahålla resurser för läxhjälpen.
De som anser att det behövs mer läxhjälp  har säkert råd att  betala vad det kostar utan skatteavdrag.
Utbildningen är en investering som tillhandahålles  av  Staten  - Anpassa bemanningen till elevantalet.
Ställ krav på lärarkvalite´ och ge den som har råd möjlighet att köpa läxhjälp för egna pengar utan skattekompesation.
Ställ krav på ordning och gott uppförande för både invandrare och Svenssons.

tisdag 27 november 2012

Hemligstämpeln viktig för Regeringen.

Man klagar på att Regeringen hemligstämplar inte bara för rikets säkerhet utan även för  partiernas överlevnad. Alla tabbar av typ restaurangnotor eller annat blir tydligen bearbetade för att regeringspartierna skall slippa kritik och valförluster.

Det är ganska pinsamt för en partimedlem som gillar det blå laget , att få funderingar över varför partitet i  besvärligt läge  alltid blånekar.
Man håller  bara färgen." Sanningen skall göra oss vad?

måndag 26 november 2012

Årsavgift

Har i dag avsänt 250:- i årsavgift till Moderaterna.
Det blev en anig komplicerat eftersom brevet jag erhöll endast upptog bankgiro.
Snål som jag är så utnyttjades plusgirot. Det betyder kanske att partikontrollen försvåras.
Jag kunde ju inte använda bankens sifferkombination. Det är bökigt ibland med rationalisering.

fredag 23 november 2012

Moderaterna vill konkurrera -antiideologiskt.

Stockholms Kommun vill reducera kostnaderna för dem som skall resa till Arlanda  nu när järnvägen förlängts till Arlanda. 
Det innebär att SL får konkurrera po olika villkor med Bussbolagen.
Bussbolagen hade jag för mig att det var "våra väljare".
Inte smart men kanske lönsamt för vissa politiker som vill vinna valet nästa år.
Tacksam för redogörelse när  och varför -
När fattades beslutet och förmedlades till de som redan hanterar transporterna med buss?
Varför - vill Ni blåsa Arlanda Express? Eller vill Ni klämma åt den fungerande busstraffiken+.
Motiv bussarna släpper ut oljeföbrränning - naturen mår inte bra kan var ett argunent.
Varför vill Ni bli av med bussbolagen som naturliga Moderatväljare?
I något hörn kommer det att kosta!

onsdag 21 november 2012

Försvarsminister följer partifärgen

Saudieaffären ligger och pyr. Enligt uppgift så har Försvarsminister Karin Enström troligen inte kunnat att undgå att få vetskap om FOI:s  aktivitet i ärendet.
Hon följer partifärgen och blånekar om kännedom i ärendet.

måndag 19 november 2012

Hemkörd grävande politik.

Dagen för julafton år 2007 .Tid 12:34:32 skrev jag följande:
Gör något åt Riksdagsmännens lönegaranti.Efter det att det är tid för dem att söka jobb.
Ingen skatterabatt på den inkomsten. Dessutom snabbare avtrappning av ersättningen för att få dem i arbete.
Rättvist och Ideologiskt.

Det är några år sedan men inte förrän i år har man makat sig till att (kanske fullfölja tanken om en mer rättvis och ideologiskt korrekt lösning).  Rom byggdes inte på en dag - när hanterar Ni detta.!  

söndag 18 november 2012

Felsökning föreslagen.

Finansminister Borg har planer på att förändra eller rent av slopa den differentierade A-kassan.
Vi var många som ansåg Regerinens/Finansens beslut o att göra  A-kassan anpassad efter riskerna.
En allmän A-kassa borde ha skapat trygghet och rättvisa.
Mantrat "har man gjort fel så får man göra om"  borde ha ringt i flera öron inom vårt parti mycket tidigare.

Man kanske rent av skall forma en A.-kassa som är  lika för alla. Detta kommer att innebära en ganska låg
dagsersättning för alla. Men partiet kan väl fundera över att utöver den gemnsamma A-kassan låta den
privata försäkringssfären får möjligheten att offerera  "grädde på moset"  för tilltänkta grupper.

lördag 10 november 2012

Svenskan har håll på Alliansen.

  Svenska Dagbladet som jag betraktar som Moderaternas dagstidning är ganska rak i sina rapporter om de av Regeringen fattade beslut som det gillar lika väl som de som de ej anser vara bra.
Vår idé om att privatisera allt som var möjligt blir i många hänseenden  för många och ibland rena feltänken.  De som upphandlar har ofta bara en tanke i skallen (detta är vår politik , fullfölj så mycket som möjligt).

Men ibland blir det inte  övertänkt utan enbart ideologiskt genomförande.
Apoteken - har de sålts till för låga eller för höga priser ?
Har man klart informerat om  sortiment och kompetens?
I nuvarande läge ser det ut att vara kosmetologen som har största sortering.
I affärsvärlden jobbar man efter mantrat köp billigt och sälj dyrt.
När staten säljer  förefaller det vara tvärt om och som  grädde på moset  ställer man inte villkor  minimikrav på uppgiftens genomförande.

fredag 9 november 2012

Brev från Kent.

Har tagit del av Kents brev nr. 10 .
Vi har väl alla följt utvecklingen av Republikaner och Demokrater under de senaste åren.
Dick Erixon hade väl inte tavelträff (rent politiskt) när han för några dagar sedan hissade  Republikanerna till avsevärda höjder . 2007/8 följde jag US pressens reaktioner inför deras kommande val 2008. Redan då framfick det att Republikanerna borde växla taktik för att komma ifråg som innehavare av Presidentmakten.
Striden stod mellan demokraternas Obama och Hillary Clinton.
Det var väl snudd på att  Clinton blev  den troligaste kandidaten. Obama segrade
och gjorde det med god marginal. Hillary Clintons insatser för sitt parti har varit Presidenten till stor nytta. Hillary har bunkrat för nästa  presidentval.

Kent har fattat och ser det som utmärkt att  Demokraterna vann valet. Instämmer!
Vad man inte får glömma är den demografiska förändring som skett i USA.
Valmanskåren har blivit bredare och Republikanerna upplever att  den förmögna
välbeställda som sponsrade Bush och i år Romney  tvärs emot blir mera nejsägare än vad som är nyttigt för partiet.


Kent borde tänka på ,att  en mängd Moderater känner sig mer hemma i Romneyvärlden.  Vad kommer det att innebära inför nästa val 2013
Något som kan påverka vår egen upptrappning inför valet 2013.  Det blir kanske att skriva ett nytt  brev med tanke på den gruppen. Politik är inte enkelt.

Men det är lugnande att vår partiledning tycks vara nöjda med att USA har en demokratisk ledning denna gång.

söndag 4 november 2012

Jobbskatteavdrag eller kostnadsavdrag?

Läser Fredrik Schultes förslag om förändringar i avdragsdjungeln.
Välformulerat och i rätt riktning.
Ett alternativ som partiet bör studera.
Men att arbeta ger intäkter och kostnader. Varför  måste det vara Jobbskatteavdrag?. Rimligen borde man ha avdrag för kostnader  som uppkommer för att kunna genomföra sitt uppdrag dvs. jobbet.
Avdraget kan vara " i överkant".
Pensionärer har som bekant råkat ut för den politiska pedagogiken - "den som inte arbetar skall inte beskattas lika rimligt som de arbetande folket!

Jobbskatteavdraget som introducerades var ett mycket bra initiativ - dels politiskt och i realiteten.
Men våra pensionärer behandlades med kalla handen.
Det har klart signalerats att missnöje med "särbehandlingen" borde upphöra.
Pensionärernas rikstäckande organisationer  har gemensamt intresse i ärendet och har  bildat en  arbetsgrupp bestående av PRO,RPG,SKPF,SPF och SPRF.

Resultatet av arbetsgruppens möda publicerades i April 2011 under titeln Pensionssystemet, blev det som tänkt?
Samarbetet över de politiska gränserna bör vara restriktiva men  pensionärerna har informerat och lämnat vettiga förslag till förändringar. Regeringen borde tänka till och  informera pensionärskollektivet om sin syn på värdet av en skattepolitik som uppmuntrar  till en rättvis beskattning. Pensionärerna har analysen och förslagen. När  de börjar informera om förslagen vid sina föreningsmöten bör vi vara färdiga ,att inför nästa val kunna förklara var vi står.
Det kokta fläsket är redan rökt och stekt - valet väntar.

tisdag 30 oktober 2012

Jobbsökare på 50-talet inte alls så galet!

Under min uppväxt så var möjligheterna till extraknäck mycket god.
Alla elever fortsatte inte fram till examen - och vad gjorde man i stället?
Exempel.: Jobb som kontorsbud - ett annat ord för springpojke.
Jag fick ett jobb på importkontoret som ICA hade mitt i Stockholms centrala del.
Uppgifter: Adrema trycka stenciler - gå till banken hämta importhandlingar-  hämta och lämna  på posten ( det hämtades i låsta fack) .  Nästa mål blev att hämta mål som beställts av personalen. Lunch naturligtvis. Nästan alla åt i lunchrummet .   Vad jag tjänade? kommer jag inte ihåg . Inkomsten blev ju den att lära sig något i verksamheten - känna fler människor.

Fortsatte studier på NKI och Hermods - tog Realexamen.
Sedan knallade det på . Sortera post "på kontoret" och vara med att träffa säljare från textilfabriker som offererade varor till de fyra inköpsbolagen. Norrköping,Göteborg,Östersund bl.a.
Högre lön -möta säljare-vara med och hjälpa till vid inköpsmöten. De ansvariga från Inköpscentralerna  tog del av insamlade offerter och prover.
Utbildningen blev på detta vis grundlig utan att man tänkte på det som utbildning.

En av våra leverantörer erbjöd mig jobb på sitt företag. Det gällde försäljning av importerade textilvaror. . Försälkningsresor  över landet. Borås - två ggr per år  vid en tidpunkt som alla postorderföretag, stora som små  skulle sätta sitt sortiment.
Den direktör som anställde mig har jag mycket att tacka för.Omtänksam och skicklig.

Varför öppnar jag näbben just nu´? Varför gillar inte  Facket  att unga pojkar och flickor inte erbjuds  full lön omgående dvs. marknadslön som fullt utbildad personal
har rätt till.  Kontaktnätet växte och så småningom kunde min kära hustru och jag  givta oss.  Familjen utökades med tre underbara flickor. Lönen kunde vi klara oss fram på och så småningom blev vi två som jobbade.


Regeringen borde tänka fram något som ger utbildning för de som blivit "skoltrötta" - en hållplats som tänder gnistan till vidare utveckling och en bättre framtid.


Styr upp studievägar som leder till kunskap samtidigt som ungdomarna har ett jobb . Lönevillkoren kan balanseras mellan Staten och företagen. Därmed inte sagt att man som aspirant omedelbart behöver avlönas som de rutinerade.

En möjlighet som man spolat är ju den utbildning som  värnpliktiga  fick ta del av.  Hade varit en bra nisch till dem som inte fått anställning.  Ett år med utbildning för den gruppen skulle öppna vägen till bl.a. ett arbete. Social erfarenhet med vinstlotten att ha disponibla personer som lärt sig ingå i räddningsgrupper vid naturkatastrofer t.ex.

Lumpen fungerade ju som ett  ställe där man kom i kontakt med flertalet av våra sociala grupper.
onsdag 17 oktober 2012

Staliga bidrag till Svenska Kyrkan.

Svenska Kyrkan styrs till stor del av Staten. Kvittot på detta är de årliga besluten att förse  bl.a Svenska Kyrkan med bidrag för deras verksamhet.
Jag trodde att den avsevärda summa medlemsavgifter som samlas in av Skatteverket och distribueras till Svenska Kyrkan var tillräckliga för att
genomföra  Svenska Kyrkans uupdrag.

Det förefaller som om greppet över SvK -  Kyrkomötets politiska inblandning. SD och Vänstern vill minska bidragen medan Alliansen vill bevara nuvarande arrangemang. Det är inte utan att man anar politikernas grepp om POLITIKEN i den "fria" Svenska Kyrkan.

Bidrag som är direkt avsedda för bevarande av kyrkobyggnader kan vara viktigt
för att bibehålla de byggnadsklenoder som den sekulera världen vil spara.

Samtidigt vill man köra ut eleverna från skolavslutningar i Kyrkobyggnaderna.
Staten gillar inte att skolavslutningar skulle kunna vara behäftade med böner och psalmer.

Svenska Kyrkan  förändrar sin syn på religionen genom omtolka   Bibelord.  Snart hamnar vi väl fullständigt på dekis jmf. med andra Kyrkor som inte tycker som RFSL och Biskoparna.
Äktenskapsbalken i sitt nuvarande skick är utmärkt med de möjligheter de skapat för HBT-par som vill ingå äktenskap. Äktenskap är en  sekulär  företeelse med
kvitto på att alla par som lever  under detta kontrakt skall likabehandlas.söndag 23 september 2012

Inför Kyrkomötet - mygg eller kameler ?.

Tänk om Biskopsmötet kunde leverera en ordentlig genomgång av de teologiska "omtänk" som levererats under de senaste åren.

Paulus uppfattning om kvinnans roll föranleder (föranledde) många välskolade och verbala präster till
att  vara stärkta i sin uppfattning att en prästvigd kvinna inte skulle genomföra  en  Mässa  så att den skulle gillas av vår Herre!  Jag inser att det är ett för dessa präster heligt beslut och det har de fått betalt för såtillvida att möjligheten till Kyrkoherde- och Biskopsutnämning är otänkbar.
Vad gäller acceptansen för enkönade äktenskap - så gillar många av dem inte Svenska Kyrkans beslut ,att
vigsel  mellan två kvinnor eller två män är Svenska Kyrkans ställningstagande.
Själv ser jag vigsel av enkönade par som en sekulär åtgärd som fått Riksdagens godkännande. Denna lösning är helt i sin ordning - men  Svenska Kyrkan borde inte ha nappat på detta.

Men slutledningen blir den att Högkyrkliga präster tycks betrakta tolkandet av Paulus ord om "kvinnan tige"
som viktigare att bevaka än något annat . Högkyrkliga präster har jag stor respekt för men anser att de kunde överväga en  mer könsneutral tolkning av genomförandet av Mässan.

Denna åtgärd torde ha öppnat vägen till högre tjänster - i dagsläget förefaller ju dessa högre tjänster inte vara speciellt  noga med bibeltolkandet . Kanske borde man sluta sila mygg och låta kamelerna hållas.

måndag 17 september 2012

Lyssnar på Rörelsen

För några veckor sedan informerade Moderaterna, att de öppnat en bloggkanal för medlemskåren.
Det var en god idé som sjösattes. Medlemen kan vara med i debatten - ungefär samma villkor som för övriga bloggar. Man ville ha en uppfattning om hur den blivande bloggaren tänkte!
Bra med informartion. Själv sände jag in min ´bloggadress samtidigt som jag informerade ,att jag ibland har avvikande uppfattning vad gäller t.ex antalet jobbskatteavdrag, och andra enligt min mening tveksamma beslut. Jag har inte fått respons på min fråga om plats i bloggosfären M.
Studerar jag medlemskåren som deltar är det i allmänhet riksdagsmän.kommunalpampar och ungdomar.
Jag platsar inte i dessa fållor och får väl hålla mig till min egen blogg. En blogg som fungerat väl  men under senare tid varit ganska tyst.
Men Moderat har jag varit sedan 50-talet och är så ännu i denna dag. Det mesta som partiet driver ställer jag upp på. Några ggr har jag gnällt- t.ex Cecilia Stegö som försvan från maktens korridorer (numera integrerad igen).  Hon var i raden av aktivister mot TV-Licensen.  Hon ansåg, att  TV kunde hanteras utan att staten borde ta betalt av sina TV-kunder.- de privata aktörerna skulle ha fritt fält. 
Nu vill partiet ta ut avgiften och kanske hantera den som Svenska Kyrkans uppbörd fungerar.
SVT kunde ju naturligtvis lägga sina kanaler med samma begränsningar som de privata kanalerna och
sälja sina tjänster till allmänheten. (För egen del gillar jag att staten beskattar vårt SVT seende med en
fast avgift för alla SVT-kanaler). Gör som Svenska Kyrkan.Det är ingen skatt det är en avgift.

fredag 7 september 2012

Snarstucket Landsting ?

Uppsala Cancer Clinic  har kontakt med fler Landsting , som sänder patienter för behandling.
Undantaget är Uppsala Läns Landsting - de gillar inte UCC utan sänder hellre sina patienter till utländska kliniker. Det vore intressant att få veta anledningen till att vårt Lnadsting tvekar i det längsta. Är det en eller flera tår som trampats på? Inför valet nästa val är det av intresse vem som konstrar. Är det ett parti eller alla?
 

tisdag 21 augusti 2012

Till sig i trosorna

Den nakna sanningen .

Personalkläderna för de som är aktiva inom vården på Akademiska sjukhuset förefaller vara av undermålig kvalité. Våra politiker finner väl att sparsamhet är en dygd.
Alltså köper man in produkt som skall vara så billig som möjligt och  kunna tvättas billigt!

Frågan om hur plaggen fyller funktionen har tydligen inte varit av vikt. Har man tillfrågat personal angående deras krav på kvalité? Tydligen inte .   Läkare och sköterskor samt övrig personal tycks vara av den uppfattningen att plaggen borde "skrotas" för deras del.

Tänkbart kan väl vara att man snarast byter ut plaggen mot en högre kvalitet som passar för funktionen inom vården.

Politikerna kan ju överta de överblivna personalkläderna och ha dem som arbetskläder inom
den politiska sfären. T.ex. på de sammanträden som fullmäktige har. Plaggen är ju försedda med pennhållare samt fickor. 

Det kommer säkert att lätta upp sammankomsterna genom visningen av trosor och kallingar.
Alla ledamöter har väl inte sett det mesta - som nu kan bli fallet.
Personalvård -  vad är det???? Har sjukvårdslandstingsrådet studerat  personalens önskemål före inköpet?


fredag 3 augusti 2012

Svenska Kyrkan och DÖDEN

Medlemsantalet begränsas - många har "hoppat av" Svenska Kyrkan.
Skälen kan vara många bla. själen och trosuppfattningen.
När en person avlider och familjem känner till hans uppfattning, att han tror på Gud men inte ville vara med i Svenska Kyrkan bör det väl inte innebära, att han/hon inte får begravas med hjälp av en präst  i Svenska Kyrkan?

Den byråkratiska kyrkan som tappar  en medlem behöver väl inte utgå ifrån att  vederbörande blivit  hedning för att han/hon inte ställer upp på  vissa av de nya tokningar av Guds ord som presenteras av SvK.

Kan inte SvK försöka vara den förlåtande som gör "syndaren" en hjälp på vägen till Himlen?

torsdag 10 maj 2012

Apoteksförsäljningen behöver återställare.

Huset är fullt av varor till försäljning. Skönhetsmedel,sololja och naturligtvis ett rikt urval av mediciner.
För och nackdelar med att privatisera apoteken undersöktes väl grundligt?
Fördelen sades vara ,att servicen blev spridd över landet och öppettiderna skulle bli mer anpassade till kundkretsen. Den icke utsagda fördelen var att Moderaternas ideologiska kompass pekade rätt fram.
Nackdelarna då? Moderaterna såg inga problem.  Verkligheten i dagsläget är att vi har fått för många apotek i tätorterna. (Marknadsanpassning?) Glesbygden klarar sig väl på telefonbeställningar och hemsändning till den lokala ICA/COOP butiken.
Nu är det läge att analysera hur uppdraget genomförts. Bättre service ? Hur ser riskkapitalbolagen på möjligheten att att skattebefria Apoteken i vårt land? Var detta en anledning till genomförandet och expansionen av apoteken Eller var det enbart ideologisk tandlossning.

Jag är för fri marknad och en ökande marknad för privatägda företag. Men man får inte dra sin ideologiska drift för långt.(finner man piller för denna bristsjukdom på apoteken?) 

lördag 28 april 2012

Dom skattar oss högt

Ett parti som säger sig vilja minska skatten för de människor som har inkomster blir inte riktigt nöjda med utfallet.  Finansminister Borg  deklarerade att han som regeingsledamot  skulle i möjligaste mån se till att skattetrycket minskade. Elkostnaden för vanligt folk blev inte lägre snarare högre. Först kom Nordpol
och lyckades manövrera elpriset högre och högre. Det tillkommer ju mervärdeskatt på  priset.
Sedan följde skatt på skatten - även de ett påhhitt från Regeringen.

Som om det inte var nog med att tillhöra "kasten" högskattekramare så är vi ett av de länder där befolkningen betalar högst skatt och den maskerade maskerade avgifthandteringen ökar hushållens kostnader ytterligare.
Tyvärr så stämmer inte utfallet med vad som utlovades av Alliansen - lägre skatt.

Samtidigt meddelas det att stora företag med extremt höga vinster - säljer dessa vinster till sina dotterbolag eller "oss närstående bolag i t.ex. Holland för  NOLL KRONOR för att sedan köpa tillbaka pengarna för  samma belopp som man tidigare hade som vinst i Sverige. 
Finansministern morrar och säger att så här får det inte gå till. Men  han gör inget åt det.

Det förefaller som Modewrater och Socialdemokrater kan komma att bilda samlingsregering - under förutsättning att Vänstgerpartiet ställs utanför  och får känna sig lika utanför som SD.

"Löftena kunna ej svikas" - men visst görs det försök i form av glömska och nya tjänster " Rerpliken - vi har lämnat den uppgiften och vidare. Det låter inget vidare med sådana kommentarer.

fredag 27 april 2012

Svarslösa politiker skyller ifrån sig.

När det bränner i politiken så är  politiker som klivit vidare   antingen "upptagna med sin nya roll "och kan inte uttala sig   eller så har det  hamnat i ett glömskans töcken.
Detta gäller alla partier från höger till vänster 
Men de har samma blick för politikens verklighet.  Lever gott på hullet - ett nytt jobb som partikamraterna fixar fram.
Tänk att det är partiöverskridande ! 

onsdag 25 april 2012

Hedersmän /Hedersmördare. Kyrklig förödelse.

Sverige är bra underutvecklat i konsten a leva upp till sina principer.
En färgad vanlig svensk man får inte benämnas Neger. Lagen är klar på den punkten.
Det är helt i sin ordning - men man får inte kalla någon för detta som Svenska staten har funnit  kränkande.

Men vad får man kalla släktingar som tar livet av sina barn,syskonbarn eller barn till trosbröder?
Jo vår svenska flathet har döpt mördarna till Hedersmördare. Däremot får man inte lära barnen vad den kristna tron innebär - om utbildningen sker i vår grundskola. Men det är klart kristendomsutbioldningen handlar ju numera om varför enkönade äktesnkap går an i Kyrkans regi.
Statligt är det enligt min mening helt i sin ordning . Svenska Kyrkan kluven i trosfrågan. En grupp präster kan inte bli kyrkoherdar eller Biskopar för att de har en teologisk syn som säger att kvinnan är olämplig att hantera att Mässan genomförs "så att den gäller" . Snacka om att sila mygg och svälja kameler!

Så här sur blev jag under dagens information om hur makthavarna i min födelsestad sålde ut sjukhus och utbildningsverksamhet. Ingen lyssnar på en liten skit som hävdat att man skall redogöra varför det blev fel och när det nu blev fel börja om från början och gör rätt. Ideologin snubblar på sunt förnuft och Per Schlingman undviker att  rätta till - i alla fall inte offentligt

måndag 23 april 2012

Paulus under press

Läser i Illustrerad Vetenskap  14.2011 en artikel om Nya Testamentet.
En professor har gått igenom 27 böcker ur Nya Testamentet och anser att bl.a. aposten Paulus brev och menar att Paulus enbart har skrivit sju av de 13 breven. Dessutom menar han att Paulus omöjligt kan vara författare till sina brev. Professor Bart Erdman,universitetet i North Carolina anser att han med stor sannolikhet var analfabet.
Eftersom jag gett mig ut på det hala vad gäller Paulus  så ser det ut som en händelse att jag slog upp Illustrated Vetenskap och finner denna artikel kan väl frågan ställas igen.  Det är väl skäl att de Högkyrkliga omprövar bevekelsegrunderna för  sin tolkning att kvinnan tige i försam lingen.
Ni kanske har rätt !!!!! Men visst vore det bra om man får veta varför.

söndag 22 april 2012

Guds hand - eller klåfingrig Hög eller lågkyrklig

Min blogg har under dagen torpederats tillbaka till Julen 2011.
Vem som lyckats med detta ?
Nu är den efter 10 minuter fullständig igen - tror jag vet vem som
fixat det.

Ideologiska jobbcoacher - dåligt tänk.

Jobbcoacher tycks vara jobbiga i sig. Läser GP som redovisar Regeringens ideologiska privatiseringsiver och hur den i olyckliga fall kan förstöra möjligheterna till ett jobb.

När jobbcoachen uppmanar sökande att invänta att  TACKA NEJ TILL JOBB!!! så är det huvudlöst.
Den unga kvinnan  beskriver:" Hon tyckte jag skulle tacka nej till jobb så att jag blev långtidsarbetslös.
Efter tre månader skulle jag bli berättigad till praktik via ungdomsgarantin och därmed få ersättning"
Får en jobbcoach se ut hur sjutton som helst?
Där det blir fel eller var feltänkt redan från början . Beskriv felet -tala om - OCH RÄTTA TILL.

Kent Persson som ny partisekreterare förefaller vara ett bra val - han tål smällar och är öppen för kritik samt rättar till när det blir fel.

måndag 16 april 2012

Behandla Riksdagsmän och Pensionärer lika.

Det förefaller underligt att Pensionärer inte får del av jobbskatteavdraget.
OK de får avdrag för de arbeteslöner som de kan tjäna genom jobb utöver pensionen.
De får de för att arbeta mer nu när pensionen är ett faktum.

Konstigt nog erhåller riksdagsmännen jobbskatteavdrag för sitt riksdagsjobb.
Rimligt vore att de fick bra betalt men inget jobbskatteavdrag.
Syftet med jobbskatteavdraget var ju att  vi skall arbeta mer  -då belön as vi med jobbskatteavdrag.
Borde inte riksdagsmännen få samma möjlighet dvs. ingen skatterabatt på riksdagslönen
men väl på extraknäcken.

Förklara orsaken.

söndag 15 april 2012

Kyrkan kan - ställa till det.

Det dök upp en gammal fundering som gäller Svenska Kyrkans bibelsyn. I samband med att Äktenskapsbalken  skrevs det massor av inlägg här och där.
Någon menade"Det är inte politisk korrekthet som ligger bakom omröstningen till fördel för enkönade äktenskap och inte heller av biskopsvigningen av Eva Brunne."
Skrivaren blandade ihop två händelser som inte har med varandra att göra. Jag skrev att Eva Brunne blir säkert en utmärkt Biskop om hon inte blandar ihop saker som inte har med varandra att göra.. Det  gjorde hon ju i alla fall.(SD - som jag inte gillar fick på huden).

Min sekulära uppfattning och min Kristna tro är visserligen blandad, men min uppfattning är att Prästvigda kvinnor passar utmärkt som präster och Biskopar i den svenska folkkyrkan.
Funderade över hur det fungerar med de högkyrkliga pästerna - ännu har vi inte sätt någon lösning.
Kristendom light får gälla för båda parter. Förmodligen hade det varit till gagn för Frimodig Kyrka att kunnat spåra en väg ur martyriet?
Kanske finna möjligheten att inte diskriminera samsyn med  prästvigda män och kvinnor att dela bröd och vin över nattvardsbordet.
Det kanske givit Svenska Kyrkan skäl till att visa en balanserad syn på Äktenskapsbalken.

Det förligger alltså en lag som säger att samhället lägger sig inte i om det gäller en eller tvåfaldiga äktenskap inom samhällets ram. Svenska Kyrkan har ju en egen agenda i form av Bibeln. Enkelt följ den och blanda inte bort korten. Min privata syn på äktenskapet är alltså att det är en sekulär angelägenhet som  anpassats till alla parförhållanden med avsikten att hålla längre än till morgonkvisten.
Det är ett framsteg,att de homosexuella paren har samma villkor som övriga par.
Svenska Kyrkans inställning visar på  dåligt omdöme. Eller är det saknat självförtroende?

Det är att observera att Svenska Kyrkan styrs av Kyrkomötet - ett sekulärt instrument som kan manövreras av politikerna. Klar majoritet vid ömröstningar. Makten sitter i riset hävdade gamla tiders uppfostrare -  och frågan är väl om det inte sitter i Sekulära partikrafter i Kyrkomötet med.

Det är svårt att förklara varför man är så mån av att sitta i Kyrkomötet när man samtidigt menar att skolan helst inte skall ha något som helst med Svenska Kyrkan att göra. Rigid tolkning av ateister?
Barn bör informeras om vad Svenska Kyrkan står för - trots att den svajar betänkligt .

En analys av hur det kommer sig att det seklulära samhället ,som inte vill att kristendomen skall breda ut sig i skolorna  har så stort intresse av att SvK tar hand om vigselakt mycket hellrer än en välsignelseakt.