måndag 18 februari 2013

Varma servetter Kyrkligt och politiskt.

KYRKLIGT

St Katarina stiftelsen och SegloraSmedja får dela på en Stiftskollekt i Stockholms Stift.

Många ställer sig frågan varför detta sker.

Svaret borde publiceras av Ärkebiskopen samtidigt som han gör en ordentlig genomlysning av de
bibeltolkningar som förändrats under det senaste åren.

POLITISKT

Vem snavar på Alliansens inköp av holländskt bolag som kostade 89 miljarder.
Råttan på repet -  Centern eller Alliansen? Båda parter försöker ducka.

Inga kommentarer: